Vị trí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan được quy định như thế nào?

Tôi đang muốn làm thủ tục xác nhận một số giấy tờ chuẩn bị cho con trai đi du học nước ngoài. Tôi nghe nói, hiện nay việc thực hiện các thủ tục hành chính này đều được làm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Vậy vị trí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 8 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ qua hành chính nhà nước ở địa phương quy định về vị trí của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả như sau:

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt tại Văn phòng cơ quan và chịu sự quản lý, chỉ đạo của Văn phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trung tâm hành chính tập trung.

READ:  19 tuổi và đã kết hôn có đủ điều kiện để nhận con nuôi hay không?

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện); chịu sự quản lý, chỉ đạo của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc thực hiện theo quy định của cơ quan chủ quản.

Nội dung liên quan

READ:  Không nhận bản sao được chứng thực từ bản chính có phù hợp với quy định của pháp luật không?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]