Việc công nhận tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện như thế nào?

Bà H là công chức Tư pháp – Hộ tịch đã về hưu, am hiểu kiến thức pháp luậtvà có uy tín tại cộng đồng dân cư. Bà tham gia tích cực hoạt động phổ biến phápluật tại phường T nơi gia đình bà cư trú. Ủy ban nhân dân phường T muốn công nhậnbà là tuyên truyền viên pháp luật. Việc công nhận tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện như thế nào?

TTheo Điều 37 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luậtnăm 2012, người có uy tín, kiến thức, am hiểu về pháp luật đượcxem xét để công nhận là tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường, thị trấn hoặcđược mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Như vậy, bà H có thể được xem xét công nhận là tuyên truyền viên pháp luật của phường T. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật được quy định tại Điều 5 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (Thông tư số 10/2016/TT-BTP) như sau:

Định kỳ tháng 9 hàng năm, công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi là địa bàn cơ sở) và người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn phường thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật; các quy định về công nhận tuyên truyền viên pháp luật tới cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn cơ sở để tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật.

READ:  Xin hỏi, pháp luật quy định có những loại hình liên thông nào?

Căn cứ danh sách tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật từ địa bàn cơ sở, thực trạng đội ngũ công chức của Ủy ban nhân dân phường và nhu cầu xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, công chức Tư pháp – Hộ tịch rà soát, lập danh sách người đủ tiêu chuẩntrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường T xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức Tư pháp – Hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường T xem xét, ra quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

Đối chiếu với quy định trên, để được công nhận, bà H đăng ký làm tuyên truyền viên pháp luật với Tổ trưởng Tổ dân phố phường T để gửi đồng chí công chức Tư pháp – Hộ tịch tổng hợp danh sách và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét, quyết định.

READ:  Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ được pháp luật quy định như thế nào?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]