Có được bản sao Giấy chứng nhận kết hôn mà không phải về quê hay không?

Anh L và chị H đăng ký kết hôn tại UBND xã N, tỉnh H, sau đó đã chuyển vào tỉnh D sinh sống. Đầu năm 2017 do có việc cần đến Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nhưng bản chính đã bị mất, anh L xin cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn. Tuy nhiên, điều kiện gia đình rất khó khăn và cũng bận làm ăn nên anh không thể về quê được. Anh L có thể có được bản sao Giấy chứng nhận kết hôn mà không phải về quê hay không?

Trả lời:

Theo Điều 17 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015, người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc có thể yêu cầu trực tiếp hoặc gửi yêu cầu qua đường bưu điện. Do đó, anh L có thể gửi yêu cầu xin cấp bản sao

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của mình đến UBND xã N, tỉnh H (là nơi đang lưu trữ sổ gốc) bằng đường bưu điện, mà không cần phải về quê trực tiếp yêu cầu. Anh L phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực

READ:  Đề nghị cho biết thế nào là cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông?

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

Nội dung liên quan

READ:  Giải thích của công chức Tư pháp – Hộ tịch có phù hợp với quy định của pháp luật không?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]