Việc đăng ký khai sinh cho bé trong trường hợp này được thực hiện như thế nào?

Phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà mình, bà C đã báo Ủy ban nhân dân phường đến lập biên bản và làm các thủ tục niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường về việc trẻ bỏ rơi. Theo đề nghị của bà C, Ủy ban nhân dân phường giao em bé cho bà C tạm thời nuôi dưỡng. Việc đăng ký khai sinh cho bé trong trường hợp này được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Quyền được khai sinh là quyền của trẻ em được quy định trong Luật trẻ em và Bộ luật dân sự. Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 thì việc đăng ký khai sinh trong trường hợp này được thực hiện như sau:

1. Sau khi Ủy ban nhân dân phường tiến hành niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong 07 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi mà không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, Ủy ban nhân dân phường thông báo cho bà C để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ. Bà C đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm khai sinh cho trẻ em.

READ:  Việc đổi tên được quy định như thế nào?

2. Thủ tục khai sinh cho trẻ được thực hiện như sau:

– Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập.

– Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ nêu trên, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức Tư pháp – Hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân. Công chức Tư pháp – Hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

– Họ, chữ đệm, tên của trẻ được xác định theo quy định của pháp luật dân sự.

– Nếu không có cơ sở để xác định ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của trẻ thì lấy ngày, tháng phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày, tháng sinh; căn cứ thể trạng của trẻ để xác định năm sinh.

READ:  Pháp luật quy định về thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con như thế nào?

– Nơi sinh là nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi; quê quán được xác định theo nơi sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam

– Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch để trống; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ bị bỏ rơi”.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]