Việc từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công chức Tư pháp – Hộ tịch xã có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Công ty W khi tuyển nhân viên vào làm việc có yêu cầu trong hồ sơ dự tuyển phải có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người dự tuyển. Là người dự tuyển, anh P đã đề nghị UBND xã nơi mình cư trú cấp loại giấy này.

Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã từ chối vì cho rằng yêu cầu của công ty W là trái pháp luật; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ được cấp khi công dân đăng ký kết hôn, còn xin việc làm thì có gia đình hay chưa cũng phải tuyển dụng, miễn là có trình độ, năng lực.

Việc từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công chức Tư pháp – Hộ tịch xã có phù hợp với quy định của pháp luật không

Trả lời:

Việc từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công chức Tư pháp – Hộ tịch xã là không phù hợp với quy định của pháp luật vì theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác.

READ:  Xin hỏi, khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân, công dân có quyền và nghĩa vụ gì?

Do đó, việc anh P yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để xin việc làm là hoàn toàn phù hợp.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]