Tôi cần làm các thủ tục gì để lập di chúc chia tài sản thuộc sở hữu của bà?

Bà tôi năm nay đã 80 tuổi, sức khỏe ngày càng giảm sút nên bà có ý định lập di chúc chia tài sản thuộc sở hữu của bà. Bà tôi muốn nhờ công chức Tư pháp  – Hộ tịch xã ghi chép nội dung để lập di chúc, bà tôi cần làm các thủ tục gì?

Trả lời:

Theo Điều 636 Bộ luật Dân sự năm 2015, thủ tục lập di chúc tại Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

  1. Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
  2. Người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố.
  3. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.
  4. Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.
READ:  Điều kiện đối với người nhận con nuôi và thủ tục để nhận con nuôi được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ vào quy định ở trên, bà của bạn cần liên hệ với đồng chí công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn và thực hiện việc ghi chép di chúc cho bà.

Nội dung liên quan

READ:  Xin hỏi, khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân, công dân có quyền và nghĩa vụ gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]