Công chức chuyên môn nào của phường phụ trách nhiệm vụ xây dựng quy ước văn hóa?

Ông A là Tổ trưởng tổ dân phố. Hiện nay, nhân dân trong tổ dân phố đang đề xuất xây dựng quy ước văn hóa. Tuy nhiên, có một số vấn đề về thủ tục xây dựng quy ước còn chưa rõ, ông muốn được Ủy ban nhân dân phường hướng dẫn cụ thể. Xin hỏi, công chức chuyên môn nào của phường phụ trách nhiệm vụ này?

Trả lời:

Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BNV về nhiệm vụ của công chức Văn hóa – xã hội quy định như sau: “Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật” và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn cấp xã;

READ:  Tôi được biết ở xã, phường, thị trấn đều thực hiện việc tiếp công dân. Vậy việc tiếp công dân đến khiếu nại ở xã, phường, thị trấn thực hiện như thế nào?

+ Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế – xã hội ở địa phương;

+ Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn cấp xã;

+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã.

READ:  Đề nghị cấp bản sao thì Sổ hộ tịch của phường đã bị hư hỏng không sử dụng được

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
Đối chiếu với quy định trên, ông A cần gặp công chức văn hóa – xã hội của phường để được hướng dẫn cụ thể.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]