Yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu hay để đến khi thương thảo hợp đồng?

Tình huống: Đánh giá HSDT chưa nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của vật liệu chính quan trọng. Trong gói thầu xây lắp, khi HSDT của Nhà thầu có ưu thế về các tiêu chuẩn đánh giá nhiều nhất nhưng lại nêu chưa rõ về nguồn gốc xuất xứ của một vài vật liệu chính quan trọng thì xử lý trường hợp này như thế nào ? (Yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu hay để đến khi thương thảo hợp đồng).

Trả lời:

Việc đánh giá HSDT (trong các lĩnh vực kể cả xây lắp) phải dựa trên HSMT và TCĐG nêu trong HSMT). Theo mẫu HSMT xây lắp (do Bộ KH&ĐT ban hành tại quyết định 731/BKH ngày 10/6/2008) thì trong TCĐG về kỹ thuật có nội dung “yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng” (ví dụ 1 thuộc phụ lục 2). Đối với các công trình lớn, quan trọng thì việc nhà thầu kê khai đặc tính kỹ thuật, số lượng nguồn gốc xuất xứ, thỏa thuận hoặc hợp đồng cam kết cung cấp…đối với những vật liệu như xi măng, thép, gạch, cát, đá, sỏi, chất chống thấm thường được yêu cầu trong HSMT.

READ:  Trình bày mối quan hệ giữa văn hóa làng với sự hình thành ý thức quốc gia dân tộc của người

Tuy nhiên, những yêu cầu vừa nêu thường không thuộc yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) nên trong trường hợp nêu trên nếu trong TCĐG yêu cầu phải xác định rõ nguồn gốc xuất xứ, chứng từ cung cấp thì cần yêu cầu làm rõ nguồn gốc xuất xứ, chứng từ đảm bảo cung cấp của Nhà cung cấp để việc đánh giá là có cơ sở về mặt kỹ thuật.

Trường hợp trong TCĐG của HSMT không đưa vào thì việc làm rõ này có thể giải quyết trong lúc thương thảo hoàn thiện hợp đồng.

Kinh nghiệm cho thấy HSMT nói chung, TCĐG nói riêng càng chi tiết thì việc đánh giá càng thuận lợi. Đối với những vật tư chính yếu nên được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT hơn là để tới lúc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng./.

Nội dung liên quan

READ:  Các nội dung chính trong Hồ sơ mời thầu bao gồm những gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]