Đề nghị cấp bản sao thì Sổ hộ tịch của phường đã bị hư hỏng không sử dụng được

Năm 1999, ông bà K có nhận anh A làm con nuôi (8 tuổi) và có đăng ký với Ủy ban nhân dân phường T nơi ông bà thường trú. Năm 2017, khi có việc, anh A tìm giấy tờ xác nhận anh là con nuôi ông bà K nhưng không thấy. Ông K đến Ủy ban nhân dân phường T đề nghị cấp bản sao thì Sổ hộ tịch của phường đã bị hư hỏng không sử dụng được. Ông K có thể xin xác nhận ông bà là bố mẹ nuôi của anh A không? Theo thủ tục nào?

Trả lời:

Theo Điều 29 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi (Nghị định số 19/2011/NĐ-CP), việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, nhưng cả Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại, nếu cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.

READ:  Xin hỏi các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được quy định như thế nào?

Trong trường hợp trên, thẩm quyền đăng ký lại việc nuôi con nuôi là Ủy ban nhân dân phường T.

Anh A phải nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trong thời hạn 05 phường T ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Trong mục ghi chú của bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi và Sổ đăng ký nuôi con nuôi phải ghi rõ là đăng ký lại.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]