Hãy nêu ngắn gọn thành tựu văn học Viêt Nam giai đoạn thế kỉ 18

Nêu ngắn gọn thành tựu văn học Viêt Nam giai đoạn thế kỉ 18. Theo anh/chị, có gì mâu thuẫn giữa sự sụp đổ hoàn toàn của chê độ phong kiến với sự phát triển rực rỡ của thời kì này?

– Đây là thời kì văn học phát triển chưa tùng có trong lịch sử

+ Xã hội phong kiến kệch cỡm--> văn học trào phúng.

+ Con người rơi vào bế tắc, thúc đẩy phat triển văn học nhân văn, tập trung phản ánh nỗi đau khổ, thân phận con người.

+ Phân biệt gay gắt trong nội bộ phong kiến.

+ Đánh dấu sự đỗ vỡ hoàn toàn của Nho giáo, tạo điều kiện cho thơ Nôm và văn học dân gian phát triển.

+ Bão táp khởi nghĩa (khởi nhĩa nông dân rất nhiều, đa số thất bại), hình thượng người anh hùng áo vải trong văn học đã trở thành bất tử, được đề cao hơn tất cả, là hình tượng đại diện cho khát vọng của nhân dân.

READ:  Những biểu hiện hiện đại hóa văn học Việt Nam những năm đầu thế kỉ 20

--> Mặc dù trong hoàn cành nhiễu nhương, Nho giáo sụp đổ nhưng văn học vẫn phát triển rực rỡ, suy cho cùng vì văn học là tấm gương phản chiếu tâm hồn con người, là khát vọng tự do, là chỗ dựa tinh thần cho nhân dân thời loạn lạc. Văn học không thoái trào mà càng phát triển rực rỡ hôn là do những nhân tố trên.

– Một vài thành tựu tiêu biểu của văn học thời kì này:

+ Tác phẩm chữ Nôm phát triển mạnh mẽ (thơ Nôm Hồ Xuân Hương, Cung Oán Ngâm Khúc, Bà Huyện Thanh Quan).

+ Văn học dân gian (Quan Âm Thị Kính, Phạm Công – Cúc Hoa, Phan Trần- Truyện thơ nôm Khuyết Danh.)

+ Thơ lục bát, song thất lục bát đạt đến độ nhuần nhuyễn và điêu luyện nhất,

+ Hát tuồng, chèo, ả đào phát triển rất mạnh.

– Chưa bao giờ văn học phát triển đến đỉnh cao rực rỡ như vậy.

READ:  Hiện nay thuật ngữ văn hóa Việt Nam được trình bày theo những khuynh hướng nào?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]