Khi đến tuổi đi học mới làm đơn đề nghị UBND xã đăng ký khai sinh

Gia đình chị V di cư từ miền Bắc vào sinh sống tại thôn K, xã H huyện E, tỉnh Đ ở miền Nam và đã cắt hộ khẩu thường trú tại địa phương cũ, nhưng chưa đăng ký thường trú, tạm trú tại nơi ở mới. Sau đó, chị sinh cháu A, gia đình cũng chưa đăng ký khai sinh cho cháu. Khi cháu A đến tuổi đi học, chị V mới làm đơn (có xác nhận của Trưởng thôn K) đề nghị UBND xã H đăng ký khai sinh cho cháu A. Trong trường hợp này UBND xã H có thể làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu A không? Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã H phải giải quyết trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 13 Luật Hộ tịch năm 2014, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

READ:  Công chức Tư pháp - hộ tịch có những nhiệm vụ gì mà bận suốt thế?

Gia đình chị V thực tế cư trú tại xã H nhưng chưa đăng ký thường trú, tạm trú. Vì vậy, trong trường hợp này, trước hết, công chức Tư pháp – Hộ tịch của xã H phải hướng dẫn chị V làm thủ tục đăng ký cư trú (thường trú, tạm trú) tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sau khi chị H đã đăng ký cư trú tại xã H, Ủy ban nhân dân xã H có thể tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu A theo quy định tại Điều 16 Luật Hộ tịch năm 2014. Đồng thời, công chức Tư pháp – Hộ tịch cần tham mưu Chủ tịch UBND xã H xử phạt vi phạm hành chính đối với chị V về hành vi không thực hiện việc đăng ký khai sinh trong thời hạn do pháp luật quy định theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

READ:  Điều kiện đối với người nhận con nuôi và thủ tục để nhận con nuôi được pháp luật quy định như thế nào?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]