Trình bày các phương pháp dự báo cầu thị trường

Dự báo cầu thị trường bằng kỹ thuật định tính

Là phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh, suy luận hợp lý kết hợp với ý kiến chuyên gia để đưa ra đánh giá dự báo.

Quy trình thực hiện:

+ Bước 1: Thu thập thông tin dữ liệu: Cần thu thập thông tin về các biến kinh tế vĩ mô và vi mô liên quan trực tiếp đến lượng bán hàng của công ty( việc làm, thu nhập, tín dụng,tiêu dùng,sản xuất,..).Tập hợp các biến hình thành nên bộ chỉ thị hướng dẫn.

+ Bước 2: Phân tích các thông tin, tìm ra mối liên hệ giữa các biến số kinh tế và lượng bán hàng của công ty.

+ Bước 3: Sử dụng lời khuyên của các chuyên gia về xu hướng tác động của các biến đến lượng bán hàng.

READ:  Đề thi Dự báo phát triển kinh tế xã hội các năm gần đây

+ Bước 4: Tổng hợp và đưa ra đánh giá dự báo.

Dự báo cầu thị trường bằng mô hình kinh tế lượng:

Đây là phương pháp dựa trên lý thuyết về kinh tế lượng.

Quy trình thực hiện:

+ Bước 1: Xác định và ước lượng hàm cầu.

+ Bước 2: Xác định và ước lượng hàm cung.

+ Bước 3: Xác định giá trị các biến ngoại của hàm cung, hàm cầu tại thời điểm dự báo.

+ Bước 4: Cân bằng cung – cầu để xác định giá cả tại điểm cân bằng mới.

+ Bước 5: Thay trị số của giá cả vào một trong hai hàm cầu hoặc cung để xác định lượng cầu dự báo.

Nội dung liên quan

READ:  Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ý nghĩa đến việc dự báo?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]