Pháp luật quy định về thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con như thế nào?

Anh H là con ngoài giá thú của bà M. Tháng 6/2011 bà M cho biết anh H là con ông P. Hiện ông P đang lâm bệnh nặng và có nguyện vọng được gặp mặt con. Sau khi ông P qua đời, thể theo nguyện vọng của ông, anh H và những người có liên quan tiến hành các thủ tục để đăng ký nhận cha cho anh H. Hồ sơ này được chuyển cho Chủ tịch UBND xã K (nơi anh H cư trú) xem xét, ký quyết định công nhận việc nhận cha. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã K không đồng ý và yêu cầu công chức Tư pháp – Hộ tịch phải hướng dẫn đương sự gửi hồ sơ đến cơ quan Tòa án để giải quyết. Xin hỏi, quyết định của Chủ tịch UBND xã K có đúng không? Pháp luật quy định về thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con như thế nào?

Trả lời:

Quyết định trên của Chủ tịch UBND xã K là sai vì theo Điều 24 Luật Hộ tịch năm 2014, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con được quy định tại Điều 25 Luật Hộ tịch năm 2014 như sau:

READ:  Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ được pháp luật quy định như thế nào?

– Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức Tư pháp – Hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Như vậy, việc nhận cha của anh H trong trường hợp trên là tự nguyện, không có tranh chấp nên Ủy ban nhân dân xã K là cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp có tranh chấp liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con thì thẩm quyền giải quyết là cơ quan Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự.