Sau khi được tuyển dụng, chị X được công ty Y đưa đi đào tạo ở nước ngoài trong thời hạn 6 tháng. Chị X được biết chị phải ký hợp đồng đào tạo nghề với công ty Y. Chị X muốn biết có nhất thiết phải ký hợp đồng đào tạo nghề hay không? Hợp đồng đào tạo nghề gồm những nội dung gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Bộ luật lao động năm 2012 thì chị X phải ký hợp đồng đào tạo dạy nghề với công ty Y cụ thể “Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Nghề đào tạo;

– Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

– Chi phí đào tạo;

– Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

READ:  Việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế được quy định như thế nào?

– Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

– Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Như vậy, chị X sẽ phải ký hợp đồng đào tạo nghề với công ty Y theo các nội dung chủ yếu nêu trên.