Thế nào là môi trường tự nhiên?

-Môi trường tự nhiên là một bộ phận trong “môi trường lớn”, là tổng thể các nhân tố tự nhiên xung quanh chúng ta như: bầu khí quyển, nước, thực vật, động vật, thổ nhưỡng, nham thạch, khoáng sản, bức xạ mặt trời.

-Môi trường tự nhiên tác-tạo là môi trường được con người tạo ra do lợi dụng tự nhiên,cải tạo môi trường tự nhiên.

+ Dựa trên cơ sở môi trường tự nhiên

+ Bị môi trường tự nhiên chi phối

+Ảnh hưởn ngược lại đến môi trường tự nhiên

Nội dung liên quan

READ:  So sánh đặc trưng tư duy của cư dân nông nghiệp và du mục trong cùng hệ quả của nó
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]