Tổng hợp Tài liệu và Đề thi Pháp luật đại cương

Mục đích giảng dạy môn Pháp luật đại cương để chúng ta: Hiểu được những lý thuyết chung, những khái niệm, phạm trù cơ bản nhất của khoa học pháp lý về Nhà nước và pháp luật; cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước về quản lý kinh tế; vận dụng được phương pháp tìm kiếm, sưu tầm, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật mà Nhà nước đã ban hành về một vấn đề nào đó, cũng như phương pháp tiếp cận một văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiên cứu, áp dụng một văn bản quy phạm pháp luật vào thực tiễn. Hiểu những kiến thức và phương pháp chung…

Tổng hợp Tài liệu và Đề thi Pháp luật đại cương

Dưới đây là những tài liệu hay phục vụ chúng ta học môn pháp luật đại cương như: Giáo trình, các câu hỏi trắc nghiệm – tự luận ôn thi, đề thì thường gặp

Phần 1 – Tài liệu học tập

Phần 2: Tổng hợp đề thi Pháp luật đại cương

Đề năm 2018 thời gian làm bài 60 phút

Đề 1

 • Câu 1: vị trí,chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước trong trung ương (3đ)
 • Câu 2:xác địng quan hệ pháp luật và chủ thể pháp luật trong tình huống ngộ độc thực phẩm  3đ
 • Câu 3 xác định loại chế tài và chỉ thể có thẩm quyền của qhe trong sự kiện giám đốc sa thải thanh niên 3đ

Đề 2

 • Câu 1 3đ: phân tích vị trí ,chức năng của Bộ trong bộ máy nhà nước XHCN VN.
 • Câu 2 : Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành VBQPPL nhằm ….
  • a) Xác định hình thức pháp lý của VB và lý do .
  • b) Giả định tên , chữ số ký hiệu của VB đó.
 • Câu 3 : Xác định các chủ thể của quan hệ pháp luật được phát sinh trong tình huống sau :
 • Câu 4 : ĐS và giải thích (1 đ ) Mọi loại VBQPPL chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội từ sau khi văn bản có hiệu lực.

Đề 3

 • 1. Vị trí và chức năng của Bộ
 • 2. Bộ trưởng Bộ nội vụ…
 • 3. Xác định các quan hệ pháp luật
 • 4. Văn bản qppl có được áp dụng sau khi có hiệu lực đúng hay sai.

Đề 4

 • 1)Trình bày khái niệm đặc điểm phân loại trách nhiệm pháp lý (3 điểm)
 • 2)Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành … ( trong đề cương Dạng xác định văn bản quy phạm pháp luật ) 3 điểm
 • 3) Phân tích chủ thể quan hệ của 1 tình huống ( 3 điểm)
 • 4) Giải thích đúng sai : Nhiệm kì Quốc hội cố định là 5 năm ( 1 điểm)

Đề 5

 • 1. Vị trí, chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương.
 • 2. Mọi sự kiện xảy ra trong lãnh thổ VN, trong mọi trường hợp đều áp dụng pháp luật VN. Đúng hay sai, giải thích?

Đề 6

 • Câu 1: bản chất nhà nước
 • Câu 2: bộ ban hành 1 văn bản. Chỉ ra văn bản trên là loại văn bản pháp lý nào? Giải thích
 • Câu 3: ông K là đại diện pháp nhân của công ty X ký hợp đồng lao động với anh M. Nêu loại quan hệ pháp luật trong đk trên, chỉ ra chủ thể
 • Câu 4: viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao do chủ tịch quốc hội giới thiệu để quốc hội bầu. Đúng hay sai?

Đề 7

 • Câu 1 : Phân tích bản chấth nhà nước CHXHCNVN theo hiến pháp năm 2013
 • Câu 2 : Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về yêu cầu blah blah đéo nhớ. Hỏi :
  • 1. Văn bản đó thuộc cơ sở pháp lý nào ( Thông tư )
  • 2. Kí hiệu văn bản đó, tự giả định số văn bản và năm.
 • Câu 3 : Ông K là giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty X. Ông ấy kí hợp đồng với anh M để anh M làm nhân viên Marketing cho công ty. Quan hệ pháp luật và chủ thể quan hệ pháp luật phát sinh trong trường hợp này là gì.
 • Câu 4 : Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao do Chủ tịch Quốc hội giới thiệu để Quốc hội bầu đúng hay sai.

Đề 8

 • C1: phân tích dấu hiệu vi phạm pháp luật , nêu ý nghĩa
 • C2: đại loại là cty Đại Lộc xả nước thải chưa xử lí ra mt gây ô nhiễm nước và thiệt hại hoa màu của ng dân quanh kv cty , cty đó fai chịu trách nhiệm pl j , vì sao
 • C3:sơ sơ là a A ở cty X trong h đợi j j đó trong h lm đã hút thuốc và vứt sái thuốc lt lm cháy là thiệt hại trên 500tr đồng. Hỏi sự kiện pháp lí và qhpl . a A fai chịu trách nhiệm pl j ?
 • C4: có fai mọi sự việc diễn ra o VN đều áp dụng quy định của luật VN k

Đề 9

 • C1: phân tích khái niệm, điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân. Câu nữa hình như là nêu các loại pháp nhân trong bộ luật dân sự thì phải.
 • Câu 2: Một chị đi sân bay vận chuyển cái gì đó mình không nhớ rõ ( bị chi cục hải quan bắt tịch thu và phạt 10 tr. Bà ta có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình (3d)
 • Câu 3: xác định quan hệ pháp luật và mặt chủ quan trong sự kiện : A và B mâu thuẫn, A ném mìn tự tạo vào nhà B lm nhà B sập và 3 người nhà B bị thương (3d)
 • Câu 4: Chủ tịch nước được cách chức bộ trưởng nếu thấy không hài lòng vì cách lm vc. Đúng hay sai (1d)

Đề thi năm 2017

Đề 1

 • 1, Bản chất của nhà nước CHXHCNVN
 • 2, Cách viết kí hiệu thông tư.
 • 3, đúng, sai, giải thích:
  • a, mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật và năng lực hành vi từ khi sinh ra
  • b, văn bản quy phạm PL là hình thức pháp luật duy nhất ở VN
 • 4, Cơ sở làm phát sinh quan hệ xã hội.

 Đề 2

1. Phân tích bản chất nhà nước Công hòa XHCN VN

2.văn bản quy phạm pháp luật là gì? Giải thích?

3 Đ/S

 • mọi cá nhân đều có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi từ khi sinh ra
 • văn bản quy phạm pháp luật là hình thức văn bản pháp luật duy nhất ở VN

4. Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật

Đề 3

 • CÂU 1: kn, đặc điểm, phân loại trách nhiệm pháp lí
 • CÂU 2: bộ nội vụ ban hành vbqppl
 • CÂU 3: người 18 tuổi trở lên là chủ thể của mọi qh pháp luật; luật pháp là công cụ duy nhất điều chỉnh hành vi con người. Cả hai đều sai nhé
 • CÂU 4: cơ sở hình thành pháp luật

Đề 4

 • 1. Phân biệt cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan quản lí nhà nước trên các phương diện : cơ sở hình thành, vị trí, chức năng.
 • 2. Câu hỏi tình huống về khiếu nại, (đọc điều 7 trang 163 cuốn VB QPPL)
 • 3. Có phải tất cả sự kiện đều là sự kiện pháp lí (Sai, sự kiện pháp lí là những sự kiện xảy ra làm xuất hiện, thay đổi hoặc chấm dứt qhe pháp luật)
 • Có phải tất cả các cơ quan nhà nước đều ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( IMO: sai, chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đc quy định trong luật ban hành….2015)
 • 4. Liệt kê và khái niệm các loại trách nhiệm pháp lí (4 loại)

Đề 5

1. Câu hỏi tình huống về ngộ độc thực phẩm. trả lời:

CÔNG TY X bị:

– phạt cảnh cáo theo điều 22 Luật xử lí vi phạm hành chính 2012

– phạt tiền theo khoản 1 điều 23, khoản 3 điều 24 Luật ….2012.

– tịch thu số thực phẩm abc..

2. Liệt kê và khái niệm các loại vi phạm pháp luật

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Quốc Hội

Đề 6.

 • Câu 1,nêu vị trí, chức năng của cơ quan quyền lực của trung ương
 • Câu 2,tình huống cty Z sử dụng thực phẩm có hóa chất gây ngộ độc thực phẩm cho công nhân của cty X. Xđ trách nhiệm pháp lý và hình thức đối với cty Z
 • Câu 3, -Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự chỉ có thể là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự -Mọi chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý.
 • Câu 4, liệt kê hình thức của pháp luật VN

Đề 7

 • CÂU 1 : VPPL là gì , nêu các dấu hiệu , có những loại VPPL nào
 • CÂU 2: bài tập tình huống về ngộ độc thực phẩm
 • CÂU 3: Các khẳng định sau đúng hay sai :
  • 1, Tất cả các cơ quan quyền lực của nước CHXHCNVN đều do nhân dân bầu ra
  • 2, Mọi chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm pháp lí
 • CÂU 4: liệt kê các hình thức pháp luật ở nước CHXHCNVN

Đề thi năm 2017

Đề 1

1. bản chất và chức năng nn,

2. căn cứ nảy sinh quan hệ pháp luật,

3. cái câu bộ trưởng bộ nội vụ ban hành thông tư có trong đề cương trong GHT vs cả có đề có tình huống cũng cơ bản như tài liệu ôn

Đề 2

1. Trình bày tính giai cấp của nhà nước

4. Căn cứ nảy sinh quan hệ pháp luật

2 câu kia đều có trong đề cương.

Đề 3

Đ/S:1. Mọi cá nhân, tổ chức là chỉ thể của quan hệ pháp luật

2. Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật lạc hậu k được áp dụng ở Việt Nam

Câu 1 điểm hỏi căn cứ phát sinh quan hệ xã hội

Còn lại giống tài liệu dethineu

câu 3: đúng sai

a, mọi sự kiện trong đời sống xã hội đều là sự kiện pháp lý

b, văn bản quy phạm pháp luật k thể điều chỉnh các quan hệ xã hội trước khi văn bản đó ban hành

Đề 4

1. (4đ) phân tích khái niệm đặc điểm của pháp luật? Phân biệt pháp luật vs đạo đức

2. (3đ) Đ/S chủ thể của quan hệ PL dân sự là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự/ mọi chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý

3. (2đ) anh X lái xe cho cty A gây tai nạn thiệt hại 120tr đồng do vượt quá tốc độ cho phép. Xđ chủ thể và trách nhiệm pháp lý

4. (1đ) liệt kê các hình thức pháp luật của VN

Đề 5

1. Trình bày các chủ thể của quan hệ pl

2.đúng/sai:

Mọi cq quyền lực nhà nc đều do nd cả nc bầu ra

Quốc hội có quyền ban hành mọi vb quy phạm pl

3. Bài tập tình huống gây tai nạn gt mà thiệt hại 120tr trong đề cương

4. Liệt kê các hình thức pl

Đề 6

1. Đặc điểm chức năng của nhà nước

2. Căn cứ của quan hệ pháp luật

3. Văn bản do bộ trưởng bộ nội vụ ban hành là gì

Đề 7

1. Điều kiện để cá nhân là chủ thể trực tiếp tham gia quan hệ pháp luật

2. Quốc hội do mọi người dân việt nam bầu ra, Đ hay S?

Pháp luật là thứ … Quản lý xã hội Đ hay S?

3. A lái xe công ty X phóng nhanh vượt ẩu làm hại sức khoẻ và tài sản c B 120Tr

Những trách nhiẹm pháp lý nào?

Ai thực hiện trách nhiệm pháp lý? Vì sao?

4. Kể tên các cơ quan trong hệ thống nhà nước?

Đề 8
1. Phân biệt hệ thống cơ quan quyền lực với cơ quan quản lí nhà nước.

2. Có phải các cơ quan nhà nước đều đc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mọi sự kiện diễn ra đều là sự kiện pháp lí hay sao ấy?

3. Chi cục thuế phạt công ty A 120tr.. xong hỏi là đơn kiện của công ty A phải gửi đến đâu.

4. Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật. Nếu khái niệm.

Đề 9

Câu 1: phân tích khái niệm, điều kiện để tổ chức trở thành pháp nhân? Cho ví dụ chứng minh

Câu 2:

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều là chủ thể trong quan hệ hình sự.

2. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của pháp nhân xuất hiện tại thời điểm hoạt động.

Câu 3: công ty tân phát (đề cương cle)

Câu 4: Trình bày và nêu ý nghĩa của các bộ phận của quy phạm pháp luật.

Các đề khác có lý thuyết về hình thức pháp luật, quy phạm pháp luật, quy phạm đạo đức.

Đề 10

C1: phân tích chức năng của quốc hội

C2:-chính phủ hđ theo nguyên tắc 1 thủ trưởng

-1 điều luật có đủ 3 bộ phận : giả định , quy định , chế tài

C4:liệt ke và neu kn của các trách nhjen pháp lý

C3: cty gây ô nhjem mt…

Đề 11

 • 1. (4đ) phân tích khái niệm đặc điểm của pháp luật? Phân biệt pháp luật vs đạo đức
 • 2. (3đ) Đ/S chủ thể của quan hệ PL dân sự là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự/ mọi chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý
 • 3. (2đ) anh X lái xe cho cty A gây tai nạn thiệt hại 120tr đồng do vượt quá tốc độ cho phép. Xđ chủ thể và trách nhiệm pháp lý
 • 4. (1đ) liệt kê các hình thức pháp luật của VN

Đề 12

 • 1. Phân tích tính giai cấp của nhà nước
 • 2, câu hỏi về loại văn bản quy phạm- câu 1 trong tập tài liệu cle
 • 3, tính đúng sai trong bộ cle luôn
 • 4, nêu căn cứ của quan hệ pháp lí

Đề kỳ 3 năm 2016

Đề 1

Câu 1: có bao nhiêu loại chủ thẻ trong quan hệ pháp luật. Vì sao nhà nuoc là chủ thẻ đặc biệt trong QHPL?

Cậu 2:dung sai.

1) có phải moi cơ quan nhà nuoc đều ban hành j j ấy, nk tóm lại dễ.

2) có phải quốc hội ban hành hết các văn bản pl k, đại loại thế. Tra điều 4 là x.

Câu 3. Tình huống

Anh a là lai xe của công ty x, anh ta lái xe quá tốc độ làm tai nạn.ảnh huong suc khỏe, thiêt hại tài sản của chị b và phải boi thg 120 trieu d. Hỏi

1) có nhung loại hình trách nhiệm pháp lý nào?

2) chủ thể chịu trách nhiệm plí??

Câu 4 xác định cơ cấu qppl. Câu này dễ lam

Đề 2

C1 phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước.

C2 nhận định đ,s

Mọi sự kiện xã hội đều là sự kiện pháp lí?

Vbqppl k thể điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trc đó?

C3 giải thích: bộ trưởng bộ nội vụi ban hành vbpl tuyển dụng…..viên chức dưới dạng vb pháp lí nào. Ghi kí hiệu vb(năm ban hành số luật tự cho)

C4 phân tích cơ cấu qppl.dễ thôi. T cn thấy đề chúng nó có mối quan hệ quan hệ pl và quan hệ xã hội. So sánh đạo đức với pl. Khái niệm pháp luật….. cả khái niệm quy phạm pl nữa.

Đề 3

1. Phân biệt hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước. Từ đó rút ra mối quan hệ của 2 cơ quan này

2. Đúng sai

-Mọi cơ quan quyền lực nhà nc đều do nhân dân bầu ra

-Quốc hội đc phép ban hành tất cả các Vb quy phạm pháp luật

3. ng cảnh sát giao thông a có hành vi ntn khi b vi phạm luật giao thông trong 2 trg hợp sau

-vi phạm phạt đến 100.000d

-vi phạm phạt đến 400.000

4. Phân tích cơ cấu quy phạm phạm luật của khoản 1 điều 151 bộ luật hình sự 2015

READ:  Tội phạm là gì? Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm

Đề 4

 

câu 1 : khái niệm, điều kiện pháp nhân . Vd và chứng minh

2. giải thích đúng sai. câu 1 t ko nhớ, nhưng câu 2 là mọi cơ quan nhà nước đều do nhân dân bầu cử

3 . bà A bán hoa quả chứ chất độc hại. Kể tên hình thức pháp lí và phân tích cụ thể

4 . bán trẻ e dưới 16 tuổi “….” . hãy phân tích cơ cấu.

Đại khái đề là như thế, t ko nhớ rõ từng câu một

Đề 5

 

Đúng, sai giải thích

1. Người đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm về tội phạm.

2. Mọi chức vụ của bộ máy nhà nước đều do công dân của nước CHXH chủ nghĩa VN bầu ra.

Đề 6

câu 1:trình bày các loại chủ thể của quan hệ pháp luật. Vì sao nhà nước là chủ thể đặc biệt?

Câu 2: đúng/sai giải thích.

1.quốc hội đc ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật.

2.tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước đều do nhân dân cả nước bầu ra.

Câu 3.tình huống

Đề 7

câu 1: (4 điểm) Nêu khái niệm, đặc điểm, cấu thành của quan hệ pháp luật. So sánh quan hệ pháp luật với Quan hệ xã hội

câu 2: (2 điểm) Khẳng định đúng sai. giải thích vì sao có 2 câu khẳng định

Câu 3: (3 điểm) có 2 ý thì t nhớ ý thứ 2 là viết văn bản quy phạm pháp luật theo số, kí hiệu

Câu 4: (1 điểm ) là phân tích cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật.

Đề 8

Câu 1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước.

Câu 3. Đúng/sai. Giải thích

+ mọi sự việc diễn ra trong đời sống đều mang tính pháp lý

+, ý 2 k nhớ

Câu 3. Bộ Nội vụ ra .. văn bản pháp luật j j ấy hỏi là theo pháp lý gì vs viết kí hiệu.

Câu 4_ phân thích cơ cấu pháp lý của tội cho sẵn .

Câu tình huống : trong tình huống có các trách nhiệm pháp lí nào đc áp dụng? Chủ thể nào phải chịu các tr nhiệm pháp lí đó tại sao?

 

Đề 9

Câu 1: trình bày các chủ thể của quan hệ pháp luật. Tại sao con người… là chủ thể quan trọng( hay gì đấy mk quên mất) của quan hệ pháp luật?

Câu2: các nhận định sau đúng hay sai giải thích:

-1. ….các cơ quan bộ máy nhà nước đều do nhân dân bầu ra.

-2. Quốc hội được quyền ban hành tất cả các loại vb pháp luật.

Câu 3: cho tình huống anh A đi xe chở hàng cho công ty. Trên đường về đâm phải baf B gây thiệt hại sức khoẻ vài tài sản. Tổng thiệt hại là 120 triệu. Đc biết anh A lái xe vượt quá tốc độ gây tai nạn.

Có 2 ý hỏi.

Ý 1 là chủ thể phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào?

Ý 2 là ai là chủ thể chịu những trách nhiệm pháp lý trên? Vì sao?

Câu 4: xác định cơ cấu của quy phạm pháp luật. Sau đó đề cho 2-3 ý luật. Tự xác định các phần giả định, nội dung và chế tài

Đề 10

1. Khái niệm, đặc điểm PL? so sánh PL với đạo đức

2. Đúng/sai?

– Chủ thể của qh dân sự chỉ có thể là cá nhân có năng lực hành vi DS (sai)

– Bất kì ai VPPL phải chịu trách nhiệm pháp lí (Sai)

3. Tình huống: đại khái anh A lái xe đâm người thiệt hại 120tr, anh A chịu trách nhiệm pháp lí gì?

4. Phân tích cơ cấu

Đại khái: “người mẹ giết con dưới 7 ngày bị đi tù 3 năm”, câu này các đề năm trước có

Đề 11

1. Chủ thể của văn bản quy phạm pháp luật là gì?

2.1. Tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước chxhcn vn là do nhân dân bầu ra đúng hay sai giải thích

2.2. Quốc hội ban hành tất cả các vb qppl đúng hay sai giải thích.

3. Bài tập tình huống

4. Bài tập phân tích(giả định quy định chế tài)

Đề 12

Câu 1- Nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước

câu 2 : đúng sai: các sự kiện trong đời sống đều là sự kiện pháp lý

ý 2 là các văn bản quy phạm pháp luật không thể điều chỉnh quan hệ pháp luật trước đó.

Câu 3 là viết kí hiệu văn bản

câu 4 là phân tích cơ cấu pháp luật

 

Đề 13

1.Trình bày các chủ thể của quan hệ pháp luật, vì sao nhà nước được coi là chủ thể đặc biệt

2. Đúng sai giải thích

a. Mọi cơ quan quyền lực trong nhà nước do nhân dân cả nước bầu ra

b. Quốc hội có quyền ban hành mọi văn bản pháp luật.

3. Tình huống anh A của công ty X lái xe đâm chị B gây tai nạn gì đấy

a. Tron tình huống trên chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý gì

b. Chỉ thể chịu trách nhiệm pháp lý trong tình huống trên là ai, giải thích.

4. Phân tin cơ cấu quy phạm pháp luật điều 115 luật gây thiệt hại gì ý, điều này có 3 khoản

Đề 14

1. Phân tích khái niệm và đặc điểm của pháp luật. So sánh pluat và đạo đức trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.

2. Đ/S 1. Chủ thể của luật dân sự chỉ là cá nhân có đủ năng lực hành vi.

2: mọi chủ thể làm trái pl phải chịu tnpl

3.Tình huống a lái xe cho cty X vượt quá tốc dộ gây tai nạn pt tnpl? Ai là chủ thể chịu tnpl? Vì sao

Đề 15

1. Khái niệm, dd. Phân loại cho ví dụ về trách nhiệm pháp lý

2. Đúng sai

a. Mọi sự kiện đời thường là sự kiện ply

b. Vbqppl k có hiệu lực trở về trk

3. Bà A kinh doanh hoa quả k rõ nguồn gốc. Đội qly thị truong lập biên bản và xử lý bà a.

a. Bà a phải chịu những trách nhiệm ply gì

b. Thủ tục xử lý bà a ntn?

4. Pt việc nuôi con nuôi bị chấm dứt trong các trường hợp sau:…

Đề 16

C1: vị trí, thẩm quyền của cơ quan quyền lực ở trung ương. => biểu hiện ntn trong văn bản ban hành quy phạm pl.

C2:

1. Năng lực pl vs năng lực hvi xphat đồng thời tại thời điểm dk sinh ra

2: mọi cá nhân vi phạm pl đều phải chịu trách nhiệm ply

C3: tình huống: A 6 tuổi con đẻ của B và C. Bố mẹ A gửi A sang nhà M chơi. A làm vỡ mất bình cổ ( trị giá 200 triệu). M bắt đền bố mẹ A nhưng họ k đồng ý.

1: có những trách nhiệm pháp lý nào sinh ra trong th

2: chủ thể nào phải chịu trách nhiệm ply đó?

C4: phân tích cơ cấu của qppl j Mk quên r.

Đề năm 2016

Đề 1

1.     Phân biệt trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự

2.     Đúng/sai

Trong xã hội có giai cấp pháp luật là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá hành vi của con người
Mọi cơ quan của bộ máy nhà nước chxhcnvn đều làm hoạt động quản lí nhà nước

Đề 2

1)Đề mình có câu 4 điểm: Phân biệt cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước? Từ đó rút ra mối quan hệ giữa các cơ quan này.
2) 2 câu đúng sai, giải thích?
a) Tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam đều do nhân dân cả nước bầu ra.
b) Mọi văn bản quy phạm pháp luật đều do Quốc Hội ban hành.
3)Một câu 2 điểm trích Khoản 1 điều 128 BLHS 1999, hỏi xác định độ tuổi áp dụng đối với hình phạt được quy định tại điều trên.
Mình chỉ nhớ chi tiết ” áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm” => tội phạm ít nghiêm trọng => Từ 16 tuổi trở nên mới phải chịu trách nhiệm hình sự của điều luật trên
4) Một câu trích điều 125 của luật nuôi con 2010, hỏi xác định cơ cấu quy phạm pháp luật.
Tất cả về đề của mình
5) Các bạn nên ôn phần bài tập lấy từ file De cuong PLDC (LT va BT).rar ở trên Đề Thi Neu ấy. Mình thấy nhiều đề có câu giống trong ấy hoặc tương tự

Ca 3

Câu 1: khái niệm và đặc điểm của QHPL, phân biệt giữa chủ thể qhpl là cá nhân với pháp nhân
Câu2: đúng sai
a) pháp luật là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi con người
b) quốc hội do mọi công dân VN bầu
Câu3: anh A đc cty X giao nvụ chở hàng về cty, trong lúc chở đã gây tai nạn cho bà B vs tổng giá trị thiệt hại 120tr đồng, nguyên nhân do a A đã lái xe quá tốc độ cho phép. Xđịnh và nêu rõ các loại trách nhiệm pháp lý trog TH trên
Câu4: cơ cấu quy phạm Pl về tội xúi giục ng khác tự sát…( k nhớ lắm,2 khoản ý)

Đề 4

1. Phân tích bản chất, chức năng của nhà nước CHXHCNVN
2. Đ/S
a, cá nhân và tổ.chức tham gia vào moi QHXH
b, tiền lệ pháp do lạc hậu …. Nên ko đc áp dụng ở vn < đại loại vậy>
3. Bộ trưởng bộ nội vụ ban hành văn bản qppl hướng dẫn ……. . Đó là hình thức văn bản nào, vì sao. Nêu ví dụ tên văn bản đó( tự giả định số và năm ban hành)
4. Phân tích cơ cấu QHPL
Điều 129 bộ luật hình sự

Đề 5

Câu 1: ptich khái niệm, dac điểm, cấu thành của qhe pluat? Phan biet quan he pháp luật và quan hệ xã hội
Câu 2:D/S?
1. Pháp luật là hình thức duy nhất đánh giá hành vi con ng
2. Quan he xa hoi cua nha nuoc deu mang quan hệ phục tùng?
Câu 3. BT bộ nội vụ…

Đề 6

1. Trình bày các cá thể của quan hệ pháp luật, giải thích vì sao nhà nước là chủ thể đặc biệt
2. Đ.sai
a.tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước trong bộ máy nn đều cho nhân dân cả nc bầu ra
B.mọi văn bản quy phạm pháp luật đều phải do quốc hội ban hành
3. Xử lý vi phạm: đâm xe
4. Cơ cấu thôi

Đề 7

1. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật, phân biệt chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân và pháp nhân?
2. Các khẳng định sau đúng hay sai?
a, trong xh có giai cấp, pháp luât là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi của con ng.
b,quốc hội… do công dân việt nam bầu ra (câu này t nhớ rõ lắm)
3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành một văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Hãy cho biết : Văn bản đó của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được ban hành dưới hình thức pháp lí nào? vì sao? Hãy viết kí hiệu của văn bản quy phạm pháp luật đó. (Tự giả định về số và năm ban hành văn bản)
4. Phân tích cơ cấu quy phạm pháp luật điều 131 bộ luật hình sự 2015

Đề 8

Câu 1: Phân biệt hệ thống cơ quan quyền lực NN và hệ thống cơ quan QLNN. Tìm mối quan hệ
Câu 2:
a, Các cơ quan quyền lực NN do nhân dân cả nước bầu ra
b.
câu 3:
Khoản 1 điều 138 bộ luật HS 1999 …na ná giống với điều 173 bộ luật HS 2015… Tìm độ tuổi tối thiểu phải chịu trách nhiệm hình sự khi vi phạm
câu 4:
Người nào vi phạm 1 trong các hành vi sau thì bị phạt tù…..
a
b

Đề 9

1. Phân tích bản chất, chức năng nhà nước theo Hiến pháp 2013
2. Cá nhân, tổ chức là chủ thể của mọi qhệ pháp luật
Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật mang tính tùy tiện nên k đc áp dụng ở VN ?
3. Văn bản pl do Bộ trg Bộ Nội Vụ ban hành là loại nào? Giải thích, ký hiệu
4. Phân tích cơ cấu

Đề 10

câu 1 Phân tích bản chất chức năng của nhà nước trong HP 2013
câu 2 (đúng sai giải thích)
1. có phải cá nhân tổ chức là chủ thể của mọi quan hệ pháp luật
2. Tiền lệ pháp là thủ tục lạc hậu nên không được áp dụng ở Việt Nam.
câu 3 anh A đâm vào bà B gây thiệt hại về tài sản và sức khỏe bà B. tổng thiệt hại là 120tr. xác định lỗi là do a A chạy xe quá tốc độ. câu hỏi: những trách nhiệm pháp lý nào được áp dụng? áp dụng cho chủ thể nào? vì sao?
câu 4 là câu về bộ phận giả đinh và chế tài

Đề 11

câu 1: phân tích bản chất và chưc năng của nhà nước
2/ Đúng sai:
A/ cá nhân, tổ chức là chủ thể của mọi quan hệ pháp luật
b/ tiền lệ pháp do lạc hậu, lỗi thời nên k đc áp dụng ở Việt Nam!
3/ bộ nội vụ ban hành vb quy phạm pl dưới dạng nào? Tsao, lấy ví dụ và viết kí hiệu
4/ phân tích cơ cấu của quy phạm pháp luật

Đề 12

C1: So sanh trah nhiem hanh chih hih su về đối tượng thẩm quyền thủ tục áp dụng.
C2 :
Mọi cơ quan trong bo may nhà nước xhcn Việt Nam! Deu la co quan quan ly nha nuoc dug hay sai
Câu b tớ ko nhớ rõ lắm . Đại loại như hỏi
Pháp luật là điều duy nhất dùng để đánh giá hành vi con ng đúng hay sai .
C3 thì hỏi anh csgt phạt vi phạm hc 300k giống trong học luật cùng cle ý
C4 thì dài quá tóm lại là hỏi khoản 1 điều 151 hay 153 ai bị phạt 7-12 năm tù

Đề 13

1. Phân tích khái niệm & đặc điểm của pháp luật? so sánh PL và đạo đức, xđ mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức
2. Đúng/sai
a. Chính phủ nước CHXHCN VN hoạt động theo chế độ 1 thủ trưởng
b. Một Quy phạm PL có thể tồn tại trong nhiều luật

Đáp án: a,Sai vì chính phủ hoạt động theo …đa số ý, Cậu trích trong HIến pháp 2015 ra,t nhớ k nhầm thì là điều 74 thì phải
b,Đúng ,
Nêu khái niệm Quy phạm pháp luật ( Điều 2 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ý). Vì quy phạm PL được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần nên có thể tồn tại trong nhiều luật.
3. Liên quan đến Quản lý an toàn vs thực phẩm
4. Cơ cấu
Phân tích cơ cấu của luật chấm dứt quyền con nuôi ấy

Đề 14

Câu 1 4đ
So sánh giống và khác nhau giữa trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính trên các mặt : đối tượng, thẩm quyền, thủ tục
Câu 2 3đ nhận định đ/s giải thích
a,trong xã hội có giai cấp,p hát luật là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi con người
b,mọi cơ quan trong bộ máy nhà nước chxhcnvn đều thực hiện chức năng quản lí nhà nước
Câu 3 2đ :
Quốc hội ban hành một văn bản quy phạm về một loại thuế mới
Hãy cho biết văn bản thuộc loại văn bản pháp lí nào,giải thích
Hãy viết tắt tên văn bản (số và năm ban hành tự định )
Câu 4 1đ
Phân tích quy phạm pháp luật ( giả định,qui định ,chế tài )
Điều 46 khoản 1 luật xử lí vi phạm hành chính 2012

Đề 15

câu 1.phân tích khái niệm và đặc điểm của pháp luật,  phân biệt pháp luật vs đạo đức và cho biet mối quan hệ giũa chúng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hôi
Câu 2. nhận định Đ or S
– Cơ quan chính phủ hoạt động theo chế độ 1 thủ trưởng
– một quy phậm pháp luật có thể nằm trong nhiều điều luật
Câu 3. Phân tích cơ cấu của quy phạm pháp luật
Khoản 2 điều 46 luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012
Câu 4.Quốc hội ban hành 1 quy phạm pháp luật về thuế dưới hình thức nào,nêu số văn bản(tự nêu)

READ:  Phần 25 bộ câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương từ câu 701 đến 740

Đề 16

* C1 : khái niệm, đặc điểm Trách nhiệm pháp lí. phân loại. mỗi loại lấy 1 ví dụ
* C2 : Đ/S”
1. mọi hành vi đều có quan hệ xã hội … ( hay gì ấy ,t k nhớ )
2. Văn bản quy phậm pháp luật không có hiệu lực thời gian trc khi vb ấy đk ban hành
* c3 : Đội thanh tra cục quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng nhập khẩu hoa quả của bà A phát hiện khối lượng lớn hoa quả k nguồn gốc, lượng chất bảo quản cao vượt mức cho phép… Đội thanh tra tiến hành xử phạt.
đội thanh tra áp dụng trách nhiệm pháp lý nào để xử lý hành vi của cửa hàng bà A?
* C4 phân tích cơ cấu quy phạm pl

Đề 17

C1: trách nhiệm pháp lí khái niệm, đặc điểm phân loại và ví dụ
C2: Đ/S

2.1. quy phạm pháp luật có áp dụng cho các quan hệ xã hội xảy ra trước khi ban hành quy phạm đó k
2.2. mọi sự kiện trong cuộc sống đều à sự kiện pháp lí
C3 đội quản lý thị trưởng kiểm tra bà a có một số mặt hàng hoa quả không rõ xuất xứ vân vân và mây mây==. Đội QLTT lập biên bản và xử phạt. Trách nhiệm pháp lí mà đội QLTT có thể áp dụng với bà a là gì
C4 Phân tích QPPL : có mỗi giả và quy định – câu này đk nhắc k mk cũg

Đề 18

1. Phân tích bản chất, chức năng nhà nước theo Hiến pháp 2013
2. Cá nhân, tổ chức là chủ thể của mọi qhệ pháp luật
Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật mang tính tùy tiện nên k đc áp dụng ở VN ?
3. Văn bản pl do Bộ trg Bộ Nội Vụ ban hành là loại nào? Giải thích, ký hiệu
4. Phân tích cơ cấu

 

 

Đề 19
Câu1: Kn, đặc điểm của quan hệ pháp luật. Phân biệt chủ thể cá nhân và pháp nhân.
Câu 2: Đ-S. Giải thích.
1. Pháp luật là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá hành vi con người
2. Quốc hội do mọi công dân bầu ra
Câu 3: tình huống
Anh A là người chở hàng của công ty X. Do đi quá tốc độ cho phép nên đã đâm vào bà B gây thiệt hại sức khoẻ và tài sản. Có những loại trách nhiệm pháp lí nào trong trường hợp này? Ai lầ người phải chịu trách nhiệm? Vì sao?
Câu 4: phân tích một điều luật mà đề cho

Đề 20

Câu 1

Phân tích khái niệm đặc điểm của quan hệ pháp luật. Phân biệt quan hệ pháp luật của cá nhân và pháp nhân.

Câu 2

Đúng, sai, giải thích

·        Trong xã hội có giai cấp pháp luật là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vì của con người.

·        Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do mọi công dân Việt Nam bầu ra.

Câu 3

Anh A là lái xe cho một doanh nghiệp, trong qua trình vận chuyển hàng cho doanh nghiệp thì xảy ra tai nạn với bà B, Bà B bị tồn hại về sức khỏe và tài sản với giá trị 120 triệu đồng, lỗi được xác minh là do anh A chạy quá tốc độc quy định

Trong trường hợp trên thì phải áp dụng trách nhiệm pháp lý nào? chủ thể chịu áp dụng là ai? vì sao?

Câu 4

phân tích cơ cấu quy phạm pháp luật

Người vi phạm hành vi sau đây sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ

3 năm, hoặc giam giữ 6 tháng đến 3 năm

1. cố ý, tiếp tay cho người khác tự kết liễu tính mạng mình

2. gây áp lực về tinh thần khiến người khác kết liễu tính mạng người khác

Tổng hợp đề thi Pháp luật đại cương kỳ 3/2015

Đề 1

c1 phân biệt cơ quan quyền lực nhà nước với cơ quan quản lý nhà nước, chỉ ra mối quan hệ của chúng .
c2. Đúng sai
1 ” tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước đều do nhân dân cả nước bầu ra ” đúng or sai .
2 ” quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật ” .
c3. theo khoản 1 diều 138 bộ luật hình sự “……” xác định độ tuổi trong trường hợp trên .
c4. theo khỏan 1 điều 151 bộ luật hình sự “…….” xác định cơ cấu của quy phạm pháp luật trên

Đề 2

Câu 1 là so sánh điểm giống và khác giữa trách nhiệm hành chính và hình sự trên các mặt đối tượng áp dụng, thẩm quyển áp dụng và thủ tục áp dụng.
Câu 2 là đúng / sai
1) Có phải mỗi pháp luật điểu chỉnh hành vi của con người không ?
2) Mọi cơ quan thuộc bộ máy nhà nước đều có nhiệm vụ quản lý nhà nước.
Câu 3) đồng chí cảnh sát giao thông vừa cảnh cáo vừa phạt tiền 300k chị B. Em có nhận xét gì ?
Câu 4) Cho điều luật hình sự về buôn bán người bắt mình phân tích đâu là giải định, quy định, chế tài.

Đề 3

Câu 1: Trình bày các loại chủ thể QHPL, tại sao nhà nc là chủ thể đb.
Câu 2: Các cqql nhà nc đều do ndan cả nc bầu
Tất cả vb qppl đề do QH ban hành
Câu 3: anh A là công nhân nhà máy X trong lúc giao hàng gây tai nạn giao thông làm ảnh hưởng tới sức khỏe tài sản, thiệt hại lên tới 120tr đồng. Khi điều tra cho thấy a A vi phạm luật gt đi xe quá tốc độ. Hỏi có nhg loại TN pháp lý nào, chủ thể bị áp dụng là ai. Vì sao.
Câu 4: tương tự các đề khác.

Đề 4

1:nêu vị trí,thẩm quyền của cơ quan quyền lực nhà nước,cơ quan đó ban hành Vbqppl nào
2:Đúng/sai
a) mọi hành vi trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý đ/s
b) Năng lực pháp luật và năng lực hành vi có từ khi con người sinh ra đ/s
3:công ty x xả nước thải vào môi trường gây ô nhiễm mt,làm thiệt hại hoa màu các hộ dân xung quanh.Hỏi công ty đó chịu các loại trách nhiệm pháp lý nào,vs
4, xác định giả định,qđ,ct

Đề 5

Câu 1. K/n đặc điểm của quan hệ pháp luật. Phân biệt chủ thể là cá nhân và pháp nhân
Câu 2. Đ or S
1. Trong xã hội có giai cấp pháp luật là hình thuc duy nhất để đánh giá hành vi của con người.
2. Quốc hội của nhà nước chxhcnvn là do mọi công dân việt nam bầu ra
Câu 3. Phân tích cơ cấu của quy phạm pháp luật
Câu 4. Câu hỏi tình huống công ty a thải nc thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường. Gây thiệt hại cho các hộ gd xung quanh. Trách nhiệm pháp lý nào ?. Hình thức xử phạt ?

Đề 6

1. (4đ)phân tích khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật. so sánh qh pháp luật và qh xã hội.
2. (2đ) đúng, sai giải thích
a) quy phạm pháp luật là hình thức duy nhất để đánh giá hành vi con người
b) trong mọi quan hệ pl mà nhà nước tham gia với vai trò chủ thể thì luôn là quan hệ phục tùng
3. phân tích các bộ phận cấu thành quy phạm pl : cái này trích trong luật hình sự và luật dân sự. (gồm 2 ý ) 2đ
4. 2đ câu hỏi tình huống : Công ty Đại Lợi vi phạm pl về vđ bảo vệ mt: xả nước thải chưa qua xử lý làm ô nhiễm nguồn nc của các hộ gđ xq. ảnh hưởng đến hoa màu và ao thả cá của các hộ dân.
a) công ty này phải chịu những trách nhiệm ply gì? vì sao?
b) hình thức củ thẻ của trách nhiệm đó.

Đề 7

câu 1: nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước
câu 2: đúng hay sai và giải thích
1.mọi sự kiện xảy ra trong đời sống xh đều là sự kiện pháp lí . đúng hay sai?
2. văn bản quy phạm pháp luật không thể điều chỉnh những quan hệ xã hội xuất hiện trước khi văn bản đó được ban hành. đúng hay sai? giải thích
câu 3: phân tích cơ cấu của quy phạm pháp luật:
1. đề lấy nghuyên điều 93 luật hình sự ( tội giết người )
2. đề lấy nguyên điều 13 luật hôn nhân gia đình, (câu sau: trong trường hợp việc đăng kí kết hôn không đúng thẩm quyền thì khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu 2 bên thực hiện lại việc đăng kí kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng kí kết hôn trước )
câu 4: liên quan đến khiếu nại, khiếu nại lần 1 thì gửi cho ai, nếu lần 1 không thỏa mãn thì lần 2 như thế nào? tại sao? . hình như đề là: Chi cục trưởng cục thu thuế tuy thu của công ty Tân Phát 100 triệu, công ty Tân phát không đồng ý với cách truy thu đó. hỏi công ty Tân phát có thể khiếu nại cho ai? tại sao? nếu sau lần 1 mà vẫn không thỏa mãn thì phải làm gì tiếp theo? tại sao?

Một số câu khác

Đúng / sai

1: người từ đủ 14t trở lên có thể là chủ thể của mọi tội phạm
2: Mọi cơ quan quyền lực nhà nước đều do nhân dân cả nước bầu ra
3. Pháp luật là quy tắc xử sự điều chỉnh qhxh duy nhất đúng hay sai. Gt??.

Câu trình bày

1. Khái niệm và điều kiện tổ chưc pháp nhân, lấy vd;

2. So sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự ở các măt: đối tượng, thẩm quyên,thủ tục áp dụng

3. Khái niệm điều kiện tổ chức có tư cách pháp nhân? Lấy ví dụ 1tổ chức pháp nhân? Chứng minh

4. Pt vị trí, chức năng của quốc hội. Từ đó chỉ ra cơ sơ pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật.

5. Quốc hội ra quyết định về 1 loại thuế mới, quốc hội ban hành với hình thức nào? Vì sao? Kí hiệu?

6.Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm pháp lí. Phân loại trách nhiệm pháp lí, cho vd. Qh ra qđịnh về 1 loại thuế mới thì dùng VBQPPL nào.

7.  phân tích khái niệm và đk trở thành pháp nhân,lấy ví dụ và chứng minh

 

Tổng hợp đề kỳ 1 năm 2015

Đề 1

1. khái niệm, đặc điểm, phân loại trách nhiệm pháp lý, nêu ví dụ từng loại.
2. ĐS: a, mọi sự kiện xảy ra trong đời sống xã hội đều là sự kiện pháp lý.
b. văn bản quy phạm pháp luật không thể điều chỉnh những quan hệ xã hội xuất hiện trước khi văn bản đó được ban hành.
3. đội quản lý thị trường số 1 thuộc cục quản lý thị trường tỉnh H kiểm tra cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập ngoại của bà A, phát hiện một lượng lớn hoa quả k rõ nguồn gốc, có chứa lượng lớn chất bảo vệ thực vật, vượt ngưỡng cho phép. a. xác định trách nhiệm pháp lý mà đội quản lý có thể áp dụng.
b. hình thức cụ thể của loại trách nhiệm pháp lý.

Đề 2

Câu 1.phân biệt cơ quan quyền lực và cơ quan quản lý. Nêu mối quan hệ
Câu 2. Đúng sai giải thích
a. cơ quan quyền lực do nhân dân cả nước bầu ra.
b. quốc hội có quyền ban hành mọi loại văn bản quy phạm pháp luật.
Câu 3.một người vi phạm luật giao thông. Chú cảnh sát quyết định cảnh cáo và phạt tiền tại chỗ 300.000đ
Nêu ý kiến về quyết định của chú cảnh sát và giải thích
Câu 4. Theo khoản 1 điều 138 bộ luật hình sự 1999 “một người có hành vi trộm cắp 2.000.000 trở lên hoặc dưới 2.000.000 nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù không giam giữ đến 3 ăm hoặc tù từ 6 tháng đến 3 năm.” (Đại khái là thế t k nhớ rõ nữa) hỏi độ tuổi thấp nhất của khung hình phạt của hành vi vi phạm trên. giải thích

Đề 3

câu 1: so sánh đặc điểm giống và khác nhau của trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.. về đối tượng, thẩm quyền, hình thức áp dụng.
Câu 2: ĐS
1. pháp luật quy định các .. hành vi ứng xử của con người.
2. tất cả các cơ quan nhà nước đều thực hiện hoạt động quản lý nhà nước.
câu 3: nhà nước ban hành thuế mới thì áp dụng loại văn bản nào? vì sao? viết kí hiệu loại văn bản đó theo giả định.
câu 4: dược sĩ M bán thuốc kháng sinh giả.
1. M phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?
2. hình thức xử lý

Đề 4

câu 1: phân biệt cơ quan quyền lực vs cơ quan quản lý nhà nước, mối quan hệ.
câu 2: Đ/S giải thích
1. mọi cơ quan quyền lực đều do nhân dân cả nước bầu ra
2. cơ quan quyền lực có quyền ban hành tất cả các VB QPPL
Câu 3: chiến sĩ cảnh sát giao thông phạt cảnh cáo và bắt nộp phạt 300 nghìn. đúng hay sai
Câu 4: độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự ở khoản 1, điều 138, BLHS

Đề 5

1. phân tích khái niệm đặc điểm của trách nhiệm pháp lý. phân loại trách nhiệm pháp lý. mỗi loại lấy 1 vd
2. Đ/ S :
a. mọi sự kiện trong đời sống xã hội đều là sự kiện pháp lý
b,văn bản QPPL không thể điều chỉnh quan hệ xã hội trước khi vbqppl được ban hành
3. A buôn bán hoa quả chứa chất bảo quản vượt phép. A bị cơ quan xử lý…hỏi A chịu trách nhiệm ply nào, cơ quan điều tra có thể sử dụng các hình thức cụ thể nào để xử lý
4. A sinh ngày 20/5/1997, vào ngày 22/5/2013 A thực hiện hành vi mà mức phạt cao nhất là 3 năm tù. hỏi A có phải chịu trách nhiệm hình sự không. nếu A sinh 20/5/1999 thì sao

Đề 6

1. Khái niệm đặc điểm PL. so sánh PL với đạo đức, mối liên hệ
2. ĐS:
a. Chính phủ hoạt động theo nguyên tắc 1 thủ trưởng
b. 1 quy phạm pl có trong nhiều điều luật.
3. Quốc hội ban hành quy định về thuế mới… (như những năm trc)
4. Anh Bình lái xe taxi hãng Sao Việt… (như những năm trc)

Đề 7

C1. Chủ thể của qhpl, tại sao nhà nước là chủ thể đặc biệt
C2. Đúng sai
1. Mọi cơ quan quyền lực nhà nc đều do nhân dân cả nc bầu ra
2. Quốc hội ban hành mọi văn bản QPPL
C3. Xác định giả định quy định chế tài trong mấy điều luật ….
C4. Công ty A bị chi cục thuế quận H truy thu 100tr tiền thuế…khiếu nại lần 1, lần 2

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]