Đề nghị cho biết những vụ án nào được gọi là “trọng án” và việc chấm điểm nội dung nêu trên cần lưu ý vấn đề gì?

Năm 2017, phường K đã xảy ra một vụ án giết người nhưng người thực hiện hành vi phạm tội không cư trú tại phường. Khi chấm điểm nội dung “Không để xảy ra trọng án trên địa bàn cấp xã”, có ý kiến cho rằng do người phạm tội không cư trú tại phường K nên không đánh giá trách nhiệm của phường trong việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nếu chấm 0 điểm cho phường thì chưa khách quan. Đề nghị cho biết những vụ án nào được gọi là “trọng án” và việc chấm điểm nội dung nêu trên cần lưu ý vấn đề gì?

Trả lời:

Không để xảy ra trọng án trên địa bàn cấp xã là một trong những nội dung thành phần của Chỉ tiêu 2 thuộc Tiêu chí 1 (Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật). Điểm số tối đa của nội dung này là 02 điểm. Khi đánh giá, chấm điểm nội dung này, cần lưu ý như sau:

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân thì trọng án là vụ án hình sự về tội phạm quy định tại các điều 93, 95, 96; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại các điều 104, 111, 112, 113, 114, 133, 134, 135 của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), cụ thể là: Tội giết người; tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; tội hiếp dâm; tội hiếp dâm trẻ em; tội cưỡng dâm; tội cưỡng dâm trẻ em; tội cướp tài sản; tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tội cưỡng đoạt tài sản. Các tội này hiện được quy định tại các điều: 123, 125, 126, 134, 141, 142, 143, 144, 168, 169, 170 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

READ:  Không được chấm điểm đối với nội dung “Không để xảy ra trọng án trên địa bàn cấp xã”?

Vì vậy, năm 2017 do phường K đã để xảy ra “trọng án” trên địa bàn làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nên sẽ không được tính điểm nội dung này dù người phạm tội cư trú hay không cư trú trên địa bàn phường.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]