Nội dung phần Hướng dẫn học Lịch Sử Lớp 6 được chia thành 3 phần: (1) Mở đầu, (2) Khái quát lịch sử thế giới cổ đại và (3) Lịch sử Việt Nam từ nguồn đến gốc, cụ thể được chia thành 28 bài học:

Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

Bài 3. Xã hội nguyên thuỷ

Bài 4. Các quốc gia cổ đại Phương Đông

Bài 5. Các quốc gia cổ đại Phương Tây

Bài 6. Văn hoá cổ đại

Bài 7. Ôn tập (Khái quát lịch sử thế giới cổ đại)

Bài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta

Bài 9. Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta

Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Bài 11. Những chuyển biến về xã hội

Bài 12. Nước Văn Lang

Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Bải 14. Nước Âu Lạc

Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo)

Bài 16. Ôn tập chương I và II

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI)

Bài 20. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)

Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602)

Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602) (tiếp theo)

Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX

Bài 24. Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Bài 25. Ôn tập chương III

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Bài 28. Ôn tập

Thông qua việc học tập một cách có hệ thống như trên, môn Lịch sử lớp 6 sẽ trở nên dần thú vị và hấp dẫn. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý người học, giúp đạt được thành tích và kết quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Lịch sử trong nhà trường. Đây chắc chắn sẽ là một người bạn thân thiết của các bạn học sinh lớp 6.