Dưới đây là các bài văn mẫu lớp 5 và bài văn hay được biên soạn theo chương trình văn học lớp 5; nhằm giúp các bạn học tốt môn Tập làm văn lớp 5.

Những bài văn tham khảo: tuyển chọn từ các sáng tác của một số tác giả có uy tín và bài làm văn hay của học sinh tiểu học (văn mẫu lớp 5) để các bạn có thêm ngữ liệu trong quá trình học tập Tập làm văn.

Qua những bài văn mẫu lớp 5 này giúp các bạn tìm thấy cách thức đường hướng giải quyết một cách cơ bản các bài văn mà còn mở rộng, phát triển năng lực giao tiếp của mình trên các lĩnh vực của cuộc sống.

Trong quá trình làm bài ngoài những bài văn mẫu lớp 5, bạn có thểm tham khảo lại phần văn mẫu lớp 3, và văn mẫu lớp 4 để có thêm nhiều ngữ liệu trong quá trình làm bài. Chúc các bạn đạt thành tích cao!

Chú ý: Khi muốn xem nội dung bài văn mẫu lớp 5 bạn bấm vào phần tên bài để hiện ra phần nội dung. Nhiều bài có tên trùng nhau nhưng nội dung bài văn khác nhau (do cách sắp xếp theo vần alpha).