Tổng hợp các tài liệu môn Dự báo phát triển kinh tế xã hội

Dự báo phát triển kinh tế – xã hội là một môn khoa học xã hội cung cấp các phương pháp dự báo, tiên đoán có tính khoa học, mang tính chất xác xuất  về mức độ, nội dung, các mối quan hệ, trạng thái, xu hướng phát triển của các vấn đề kinh tế – xã hội hoặc về cách thức và thời hạn đạt được các mục tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra trong tương lai. Học phần này cung cấp cho người học, các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý những phương pháp dự báo nhằm hỗ trợ cho quá trình ra quyết định quản lý.

Để thực hiện được vai trò của học phần, học phần dự báo phát triển kinh tế – xã hội sẽ trang bị cho sinh viên những nội dung sau:

 • Những vấn đề cơ bản về lý luận, phương pháp luận của dự báo.
 • Hệ thống các phương pháp dự báo cơ bản
 • Các lĩnh vực và các yếu tố dự báo chủ yếu.
READ:  Khi dự báo sự phát triển của Khoa học kĩ thuật cần chú ý đặc điểm nào?

Các tài liệu phục vụ học và ôn thi

 1. Đề thi Dự báo phát triển kinh tế xã hội các năm gần đây
 2. Đề cương ôn tập Dự báo phát triển kinh tế xã hội

Bộ câu hỏi tự luận Dự báo phát triển kinh tế xã hội

 1. Nêu ý nghĩa của tháp nhu cầu Maslow trong dự báo cầu
 2. Nêu các bước của phương pháp dự báo cầu bằng kĩ thuật định tính
 3. Nêu các bước của phương pháp dự báo cầu bằng mô hình KTL?
 4. Phân biệt nhu cầu và cầu, nêu các yếu tố ảnh hưởng tới cầu?
 5. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế? Điều này quan trọng thế nào trong việc dự báo chuyển dịch cơ cấu kinh tế?
 6. Nêu các thành phần của phương pháp thành phần trong dự báo dân số?
 7. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 8. Trình bày các yếu tố tăng trưởng kinh tế?
 9. Khi dự báo sự phát triển của Khoa học kĩ thuật cần chú ý đặc điểm nào?
 10. Trình bày khái niệm, phân loại, các nhân tố ảnh hưởng về phương pháp luận dự báo nhu cầu tiêu dùng?
 11. Trình bày Khái niệm, phân loại, các nhân tố xác định cầu, độ co dãn của cầu thị trường
 12. Trình bày các phương pháp dự báo cầu thị trường
 13. Trình bày nhu cầu tiêu dùng của xã hội, các nhân tố ảnh hưởng, phương pháp tính toán và dự báo
 14. Trình bày những đặc điểm cơ bản của quá trình tái sản xuất dân số
 15. Điều kiện, ưu nhược điểm của phương pháp thành phần trong dự báo dân số?
 16. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ý nghĩa đến việc dự báo?
READ:  Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ý nghĩa đến việc dự báo?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]