Tổng hợp câu hỏi tự luận và trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học – PPNCKH

Như các bạn đã biết môn Phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đang được giảng dạy ở nhiều bậc học từ Cao đẳng cho đến Sau đại học. Đây là môn học quan trọng, là kim chỉ nam và cả công cụ cho các bạn thực sự yêu thích nghiên cứu. Môn học tuy có thời lượng gắn, nhưng lượng thông tin truyền tải không phải ít.

Qua môn học này thầy cô muốn truyền đạt, hướng dẫn sinh viên các khái niệm và công cụ nghiên cứu khoa học cơ bản, như Chuẩn bị đề cương nghiên cứu, Thiết kế và thực hiện nghiên cứu, Cách thành lập bảng hỏi, Phương pháp thu thập số liệu, Nhập và xử lý số liệu nghiên cứu, Phân tích và phát biểu thành lời những kết luận rút ra từ quá trình nghiên cứu, cách viết và trình bày kết quả nghiên cứu, …

Khi thành thạo lý thuyết và các bài thực hành các bạn có thể tiến sâu hơn vào nghiên cứu lĩnh vực khoa học mà mình theo học. đơn giản qua việc sử dụng một số công cụ lập kế hoạch nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu…

Dưới đây là một số câu hỏi tự luận cũng như trắc nghiệm, giúp bạn ôn tập lại kiến thức đã học trên lớp một cách hiệu quả, Cùng đó giới thiệu với các bạn một số đề thi… để bạn có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi hết học phần môn PPNCKH.

Tổng hợp câu hỏi tự luận và trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học – PPNCKH

 1. Tổng hợp đề thi Phương pháp nghiên cứu khoa học
 2. Các yếu tố nào thường được sử dụng để nhận dạng mối quan hệ nhân quả?
 3. Cho biết sự khác nhau và giống nhau giữa vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu?
 4. Cho biết trích dẫn đóng vai trò gì trong nghiên cứu khoa học?
 5. Có mấy cách tiếp cận trong nghiên cứu và nghiên cứu kinh tế thích hợp với cách tiếp cận nào ?
 6. Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp là gì? Ưu và nhược điểm của 2 loại dữ liệu này?
 7. Hãy so sánh ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của các phương pháp chọn mẫu phi xác suất? Lấy ví dụ
 8. Hãy so sánh ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của các phương pháp chọn mẫu theo xác suất?
 9. Hiện tượng đa cộng tuyến là gì? Hiện tượng phương sai sai số thay đổi là gì? Làm thế nào để nhận dạng?
 10. Khi nào nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi qui?
 11. Khi xây dựng một đề xuất nghiên cứu thì việc tóm lược lý thuyết có liên quan sẽ tiến hành đồng thời với quá trình nhận dạng và nêu vấn đề nghiên cứu hay sẽ tiến hành sau khi nhận dạng vấn đề nghiên cứu? Tại sao?
 12. Nêu 1 đề tài nghiên cứu thành lập câu hỏi mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu
 13. Nghiên cứu hỗn hợp thường được sử dụng trong những dự án nghiên cứu nào?
 14. Nghiên cứu là gì? Phương pháp luận nghiên cứu là gì?
 15. Nghiên cứu thống kê và nghiên cứu trường hợp cụ thể khác nhau ra sao?
 16. Nghiên cứu định tính là gì? Phân tích sự khác biệt so với nghiên cứu định lượng?
 17. Những cấu trúc thể hiện hành vi của người tiêu trong điều tra thị trường về sử dụng mạng điện thoại di động này?
 18. Những sai sót nào có thể xảy ra trong quá trình thu thập dữ liệu? Biện pháp khắc phục những rủi ro này
 19. Phân biệt mục đích sử dụng của 3 loại nghiên cứu mô tả – giải thích – khám phá
 20. Phân biệt thang đo đơn hướng và đa hướng, Cho ví dụ minh họa
 21. Phương pháp thiết kế nghiên cứu quan sát và tính ứng dụng của phương pháp này?
 22. Phương pháp thiết kế nghiên cứu điều tra khảo sát được sử dụng khi nào? Cho ví dụ
 23. Mối quan hệ của mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu? Cho ví dụ
 24. Thiết kế nghiên cứu giải thích được sử dụng trong trường hợp nào? Cho ví dụ và chỉ rõ biến nghiên cứu và biến tác động
 25. PPNCKH – Trình bày mục đích của kỹ thuật phân tích nhân tố
 26. PPNCKH – Trong thiết kế nghiên cứu thực nghiệm những biến nào được xem là biến ngoại lai?
 27. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng
 28. Sự giống nhau và khác nhau giữa giả thuyết nghiên cứu và giả thuyết kiểm định
 29. T-test co thể ứng dụng đề trả lời giả thiết nghiên cứu như thế nào? Cho ví dụ
 30. Thiết kế nghiên cứu là gì? Các yêu cầu trong thiết kế nghiên cứu ? Các loại thiết kế nghiên cứu ? Cho thí dụ về mỗi loại.
 31. Trình bày kết cấu một bài nghiên cứu về kinh tế (làm rõ phần nào bắt buộc và phần nào ko bắt buộc)?
 32. Trình bày phương pháp trích dẫn tài liệu theo cách Harvard
 33. Trình bày Quy trình thiết kế bảng câu hỏi
 34. Trình bày sự giống và khác nhau giữa xây dựng lý thuyết khoa học và kiểm định lý thuyết khoa học
 35. Trình bày ưu điểm và nhược điểm các phương pháp phỏng vấn trực tiếp – thư tín và qua mạng?
 36. Trong hai phương pháp quy nạp suy diễn thì phương pháp nào thường được sử dụng trong nghiên cứu định tính? Trong nghiên cứu định lượng? Tại sao?
 37. Vì sao phải chọn mẫu? Sự giống nhau và khác nhau giữa chọn mẫu trong nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng?
 38. Đo lường và quy tắc đo lường là gì? Các mức độ đo lường là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: 0 Trung bình: 0]