Tổng hợp câu hỏi tự luận Đàm phán quốc tế

Đàm phán Quốc tế là môn học rèn luyện kỹ năng mềm, rất quan trọng. Môn đàm phán cung cấp những kiến thức cơ bản về đàm phán nói chung và đàm phán ngoại giao nói riêng từ góc độ khoa học, nghệ thuật và nghiệp vụ.

Nhiều góc độ của đàm phán sẽ được phân tích như: lợi ích, luật pháp, quyền lực, đạo đức, yếu tố tâm lý, cảm xúc, thời gian, văn hoá …trên cơ sở hệ thống tri thức đa ngành.

Tổng hợp câu hỏi tự luận Đàm phán quốc tế

Thông qua những câu hỏi tự luận môn học Đàm phán Kinh tế quốc tế bên dưới để sinh viên có khả năng tổng hợp, làm việc nhóm, đề ra sách lược, thủ thuật trong đàm phán để có thể có chiến lược phù hợp nhất đối với các loại hình đàm phán khác nhau.

READ:  Trình bày nội dung của từng loại hợp đồng kinh doanh quốc tế. Lấy ví dụ

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]