1. An sinh xã hội
 2. Bảo hiểm doanh nghiệp
 3. Bảo hiểm thương mại
 4. Bảo hiểm xã hội
 5. Chiến lược kinh doanh
 6. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
 7. Chiến lược phát triển Kinh tế – Xã hội
 8. Chuyên đề tự chọn – Kế toán
 9. Chính sách kinh tế
 10. Chính sách kinh tế đối ngoại
 11. Chương trình và dự án phát triển
 12. Công pháp quốc tế
 13. Công tác quốc phòng – An ninh
 14. Cơ sở văn hóa Việt Nam
 15. Du Lịch Sinh Thái
 16. Dân số phát triển
 17. Dự Báo Phát Triển Kinh Tế Xã Hội
 18. Điều tra xã hội học
 19. Đàm phán và ký kết hợp đồng KT-KDQT
 20. Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam
 21. Đường Lối Quân Sự Của ĐCSVN
 22. Đại cương văn hóa VN
 23. Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty
 24. Đấu thầu
 25. Đấu thầu quốc tế
 26. Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ (CN)
 27. Địa lý du lịch
 28. Địa lý kinh tế
 29. Định giá bất động sản
 30. Định giá doanh nghiệp
 31. Định Giá Tài Nguyên Và Môi Trường
 32. Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật
 33. Giao dịch đàm phán kinh doanh
 34. Hành Vi Người Tiêu Dùng
 35. Hành Vi Tổ Chức
 36. Hạch Toán Kế Toán Trong DN Du Lịch
 37. Hạch Toán Môi Trường (CN)
 38. Hậu Cần Doanh Nghiệp
 39. Hệ thống thông tin kế toán
 40. Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
 41. Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS)
 42. Hệ thống tài khoản quốc gia
 43. Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
 44. Kho Ngoại Quan
 45. Khoa học quản lý
 46. Khởi sự kinh doanh
 47. Kinh doanh bất động sản
 48. Kinh doanh kho và bao bì
 49. Kinh doanh kho vận tải ngoại thương
 50. Kinh doanh quốc tế (2tc)
 51. Kinh doanh quốc tế (CN)
 52. Kinh doanh thương mại
 53. Kinh tế biển
 54. Kinh tế bảo hiểm
 55. Kinh tế các nước ASEAN
 56. Kinh tế công cộng
 57. Kinh tế du lịch
 58. Kinh tế hải quan
 59. Kinh tế học so sánh
 60. Kinh tế kế hoạch hóa vùng
 61. Kinh tế lượng
 62. Kinh Tế Nguồn Nhân Lực
 63. Kinh Tế Nông Nghiệp
 64. Kinh tế phát triển
 65. Kinh tế phát triển 2
 66. Kinh tế quốc tế
 67. Kinh tế quốc tế (CN)
 68. Kinh tế thương mại
 69. Kinh tế thương mại dịch vụ
 70. Kinh tế tài nguyên
 71. Kinh tế Vi mô 1
 72. Kinh tế Vi mô 2
 73. Kinh tế việt nam.
 74. Kinh tế và chính sách phát triển vùng
 75. Kinh tế và quản lý công nghiệp
 76. Kinh tế và quản lý môi trường
 77. Kinh tế vĩ mô I
 78. Kinh tế vĩ mô II
 79. Kinh tế đô thị (CN)
 80. Kinh tế đô thị (ngoài ngành)
 81. Kinh tế đầu tư (ngoài ngành)
 82. Kinh tế đầu tư 1
 83. Kinh tế đầu tư 2
 84. Kinh tế chính trị
 85. Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành
 86. Kiểm Soát
 87. Kiểm Soát Quản Lý
 88. Kiểm Toán Căn Bản
 89. Kiểm Toán Hoạt Động (CN)
 90. Kiểm Toán Tài Chính (CN)
 91. Kế Hoạch Hóa Phát Triển
 92. Kế Toán Bảo Hiểm
 93. Kế Toán Công
 94. Kế Toán Công Ty
 95. Kế Toán Dự Án
 96. Kế Toán Máy
 97. Kế toán ngân hàng
 98. Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành
 99. Kế Toán Quản Trị 1
 100. Kế toán quản trị 2
 101. Kế toán quốc tế
 102. Kế Toán Thuế
 103. Kế toán tài chính 1
 104. Kế toán tài chính 2
 105. Kế Toán Tài Chính 3
 106. Kỹ năng quản trị
 107. Kỹ thuật soạn thảo văn bản
 108. Luật hàng hải quốc tế
 109. Luật lao động
 110. Luật thương mại
 111. Luật đầu tư
 112. Lý thuyết mô hình toán
 113. Lý thuyết trò chơi (CN)
 114. Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
 115. Lý thuyết tài chính tiền tệ 2
 116. Lý thuyết xác suất
 117. Lý thuyết xác suất và thống kê toán
 118. Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2
 119. Lập trình nâng cao (CN)
 120. Lập và phân tích dự án đô thị (CN)
 121. Lập và quản lý dự án đầu tư
 122. Lịch sử học thuyết kinh tế
 123. Lịch sử kinh tế
 124. Marketing chiến lược
 125. Marketing căn bản
 126. Marketing du lịch
 127. Marketing dịch vụ
 128. Marketing khách hàng tổ chức
 129. Marketing ngân hàng
 130. Marketing nông nghiệp
 131. Marketing quốc tế
 132. Marketing thương mại
 133. Marketing thương mại quốc tế
 134. Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính
 135. Mô hình toán kinh tế
 136. Mô hình toán ứng dụng
 137. Môi trường và con người
 138. Mạng và truyền thông (CN)
 139. Nghiên cứu marketing
 140. Nghiệp vụ hải quan
 141. Nghiệp vụ kinh doanh XNK
 142. Nghiệp vụ ngoại thương
 143. Nghiệp vụ ngân hàng trung ương
 144. Nguyên lý bảo hiểm
 145. Nguyên lý giá cả thị trường (CN)
 146. Nguyên lý kế toán
 147. Nguyên lý thống kê
 148. Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá
 149. Ngân hàng phát triển
 150. Ngân hàng thương mại
 151. Ngân hàng thương mại 2
 152. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Le Nin
 153. Pháp luật hải quan
 154. Pháp luật kinh doanh
 155. Pháp luật kinh doanh quốc tế
 156. Pháp luật kinh tế
 1. Pháp luật trong kinh doanh du lịch
 2. Pháp luật đại cương
 3. Pháp luật đầu tư
 4. Phát triển hệ thống thông tin quản lý
 5. Phát triển nguồn nhân lực
 6. Phát triển thị trường lao động
 7. Phân tích báo cáo tài chính
 8. Phân tích kinh doanh
 9. Phân tích lao động xã hội
 10. Phân tích lợi ích chi phí
 11. Phân tích thống kê nhiều chiều
 12. Phân tích tài chính (CN)
 13. Phân tích đầu tư
 14. Phân tích đầu tư chứng khoán
 15. Phương pháp NC trong lĩnh vực KT-XH
 16. Phương pháp nghiên cứu khoa học
 17. Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
 18. Quan hệ lao động
 19. Quy hoạch phát triển
 20. Quy hoạch và chính sách du lịch
 21. Quy hoạch đô thị (CN)
 22. Quân sự chung
 23. Quản lý bảo hiểm xã hội
 24. Quản lý bất động sản (CN)
 25. Quản lý chức năng hoạt động của tổ chức
 26. Quản lý công nghệ
 27. Quản lý dự án
 28. Quản lý dự án
 29. Quản lý học
 30. Quản lý học 2
 31. Quản lý nguồn nhân lực công
 32. Quản lý nhà nước về kinh tế
 33. Quản lý phát triển
 34. Quản lý phát triển kinh tế
 35. Quản lý sự thay đổi
 36. Quản lý tài nguyên và môi trường (CN)
 37. Quản lý tổ chức (CN)
 38. Quản lý đô thị (CN)
 39. Quản lý đổi mới công nghệ
 40. Quản trị bán hàng
 41. Quản trị bán lẻ
 42. Quản trị chi phí kinh doanh
 43. Quản trị chiến lược
 44. Quản trị chuỗi cung ứng
 45. Quản trị chất lượng
 46. Quản trị chất lượng dịch vụ
 47. Quản trị CN TM doanh nghiệp công nghiệp
 48. Quản trị công nghiệp
 49. Quản trị công ty
 50. Quản trị doanh nghiệp
 51. Quản trị doanh nghiệp thương mại (CN)
 52. Quản trị dự án và doanh nghiệp vốn FDI
 53. Quản trị dự án xây dựng
 54. Quản trị giá trong doanh nghiệp
 55. Quản trị hậu cần
 56. Quản trị học
 57. Quản trị kinh doanh 1
 58. Quản trị kinh doanh 2
 59. Quản trị kinh doanh bảo hiểm (CN)
 60. Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành
 61. Quản trị kinh doanh Logistics
 62. Quản trị kinh doanh nông nghiệp
 63. Quản trị kinh doanh thương mại
 64. Quản trị kinh doanh TMQT 2
 65. Quản trị kênh phân phối
 66. Quản trị kênh phân phối
 67. Quản trị marketing
 68. Quản trị nhân lực
 69. Quản trị nhân lực (CN)
 70. Quản trị nhóm
 71. Quản trị rủi ro
 72. Quản trị sản xuất tác nghiệp
 73. Quản trị truyền thông marketing
 74. Quản trị tài chính
 75. Quản trị tài chính quốc tế
 76. Quản trị tác nghiệp 1
 77. Quản trị văn phòng
 78. Quản trị xây dựng
 79. Quản trị điều hành dự án
 80. Thanh toán quốc tế
 81. Thanh tra hải quan
 82. Thuế
 83. Thuế quốc tế
 84. Thuế và phí tài nguyên
 85. Thương mại doanh nghiệp
 86. Thương mại quốc tế (CN)
 87. Thương mại quốc tế (ngoài ngành)
 88. Thương mại điện tử
 89. Thẩm định dự án đầu tư
 90. Thẩm định tài chính dự án đầu tư
 91. Thể chế kinh tế và phát triển
 92. Thị trường bất động sản
 93. Thị trường chứng khoán
 94. Thống kê bảo hiểm
 95. Thống kê chất lượng
 96. Thống kê chất lượng
 97. Thống kê doanh nghiệp
 98. Thống kê kinh doanh
 99. Thống kê kinh tế
 100. Thống kê môi trường
 101. Thống kê toán
 102. Thống kê xã hội
 103. Thống kê đầu tư xây dựng
 104. Thực hành nghiệp vụ kinh doanh khách sạn
 105. Tin học đại cương
 106. Tin học ứng dụng
 107. Tiếng anh chuyên ngành KT và KDQT
 108. Tiếng anh ngành kế toán
 109. Tiếng Anh ngành TC-NH
 110. Tri thức kinh doanh
 111. Tuyển dụng nhân lực
 112. Tài chính cho nhà quản trị
 113. Tài chính công
 114. Tài chính doanh nghiệp
 115. Tài chính doanh nghiệp (CN)
 116. Tài chính quốc tế
 117. Tài chính tiền tệ (CN)
 118. Tài chính tiền tệ (ngoài ngành)
 119. Tái bảo hiểm (CN)
 120. Tái lập doanh nghiệp
 121. Tâm lý – xã hội học lao động
 122. Tâm lý quản lý
 123. Tâm lý và giao tiếp trong du lịch
 124. Tín dụng và thanh toán quốc tế
 125. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 126. Tối ưu hóa
 127. Văn bản trong quản lý
 128. Văn hóa đạo đức kinh doanh
 129. Xã hội học
 130. Thi công chức

============

 1. Công nghệ môi trường (CN)
 2. Chiến lược kinh doanh toàn cầu và quản trị toàn cầu

Lịch sử lớp 6

Lịch sử lớp 7

Lịch sử lớp 8

Lịch sử lớp 9

Lịch sử lớp 10

Lịch sử lớp 11

Lịch sử lớp 12